TUD v2-Sözcük ve Doküman Sayıları
Sorgu Arayüzü
Derlem Hakkında
Yayınlar
Hakkımızda

Makaleler

Aksan, Yeşim ve Mustafa Aksan (2009). Building a national corpus of Turkish: Design and implementation. Working Papers in corpus-based linguistics and language education No:3, 299-310 Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies.

Mersinli, Ümit ve Mustafa Aksan (2011). Türkçenin Biçimbirim ve Sözcük Türü İşaretlemesi. Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu (haz.) 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 367-376. Ankara: ODTÜ Basım İşliği.

Aksan, Yeşim ve Yılmaz Yaldır (2011). Türkçe sözvarlığının nicel betimlemesi. Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu (haz.) 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 377-387. Ankara: ODTÜ Basım İşliği.

Uçar, Aygül ve Özlem Kurtoğlu (2011). Eylemlerde çokanlamlılık: Sözlük verisinin derlem temelli görünümleri. Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu (haz.) 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 398-410. Ankara: ODTÜ Basım İşliği.

Aksan, Yeşim, Ümit Mersinli ve Yılmaz Yaldır (2011). İlköğretim Türkçe Ders Kitapları Derlemi ve Türkçe Ulusal Dil Derlemi örneklemindeki sözcük sıklıkları, V. D. Günay ve diğ. (haz.) Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar, 397-408. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.

Aksan, Mustafa ve Ümit Mersinli (2011). A corpus based Nooj module for Turkish. Zoe Gavriilidou, Elina Chatzipapa, Lena Papadopoulou and Max Silberztein (haz.) Proceedings of the Nooj 2010 International Conference and Workshop, 29-39. Komotini: Democritus University.

Aksan, Yeşim, Ümit Mersinli, Yılmaz Yaldır ve Umut Ufuk Demirhan. 2012. Türkçe Ulusal Dil Derlemi projesi biçimbirim çalışmalarında belirsizliklerin sınıflandırılması ve dağılım. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 219-226. Adana: Çukurova Üniversitesi.

Mersinli, Ümit. (2012). Disambiguating Turkish with NooJ. Vučković, K., Bekavac B., Silberztein, M. (haz.) Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, 134-141. Newcastle: Cambridge Scholars.

Demirhan, Umut ve Mustafa Aksan. (2012). Tagset for NooJ Turkish Module. Vučković, K., Bekavac B., Silberztein, M. (haz.) Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, 86-95. Newcastle. Cambridge Scholars.

Yeşim Aksan, Mustafa Aksan, Ahmet Koltuksuz, Taner Sezer, Ümit Mersinli, Umut Ufuk Demirhan, Hakan Yılmazer, Gülsüm Atasoy, Seda Öz, İpek Yıldız. (2012). Construction of the Turkish National Corpus (TNC). In Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012). İstanbul. Turkiye. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/papers.html


Türkçe Ulusal Derlemi Kullanılarak Yapılan Çalışmalar

 

[1] Ahmed, O. (2014). Türkçede Üst Üste Gelen Olumsuzluk Ekiyle Kurulmuş Yapılar: Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) Örnekleri. HİKMET-Uluslararası Hakemli İlmi Araştırma Dergisi, 21, 10-41.

[2] Akşehirli, S. (2014). Dereceli karşıt anlamlılarda belirtisizlik ve ölçek yapısı. Journal of Language and Linguistic Studies, 10 (1), 47-66.

[3] Babanoğlu, P. (2012). A corpus-based study on Turkish EFL learners’ written English: the use of adverbial connectors by Turkish learners. Unpublished doctoral dissertation, Çukurova University, Adana.

[4] Baisa, V. and Suchomel, V. (2012). Large Corpora for Turkic Languages and Unsupervised Morphological Analysis. Seniz Demir, Ilknur Durgar El-Kahlout, Mehmet Ugur Dogan (Eds.). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’12), pp. 28-32. Istanbul, Turkey.

[5] Bayyr-ool, A. and Voinov, V. (2012). Designing a tagset for annotating the Tuvan National Corpus. International Journal of Language Studies, 6 (4), 1-24.

[6] Çalışkan, N. (2014). Semantik Prozodi Kavramı ve Türkçe Semantik Prozodi Örnekleri: “Aksettirmek, …dan ibaret, …nın teki, karşı karşıya, varsa yoksa”. Journal of World of Turks, 6 (1), 139-160.

[7] Çolak Bostancı, G. (2015). Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar. Dil Araştırmaları, 16, 133-161.

[8] Dalkılıç, L. Ç. (2015). Rusça Ulusal Derlemi: Oluşumu, Amacı ve Perspektifleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic. 10 (10), 341-360.

[9] Demir, S. (2014). Generating Valence Shifted Turkish Sentences. INLG 2014, pp. 128-132.

[10] Dinar, T. (2015). Kibin ve Kibik Edatlarının Yapıları Hakkında Bazı Tespitler. Dil Araştırmaları, 2015, 103-118.

[11] Doszhan, G. (2013). Problems of Creation of the All-Turkic National Corpus. In proceedings of the International Conference of Information, Business and Education Technology (ICIBIT 2013), pp. 1018-1023.

[12] Ergene, O. (2015). Türkçe Türkçesinin Ölçünlü Dilinde Özgün Yazımlarını Koruyan Batı Kökenli Sözcükler. International Journal of Social Science, 38, pp. 303-318.

[13] İşgüder Şahin, G. G. and Adalı, E. (2014). Using Morphosemantic Infomation in Construction of a Pilot Lexical Semantic Resource for Turkish. In Proceedings of Workshop on Lexical and Grammatical Resources for Language Processing (COLING 2014). Dublin, Ireland.

[14] Kanık, M. (2015). The Turkish aorist and progressive: Present tense, future tense, or what? Journal of Language and Linguistic Studies, 11 (1), pp. 103-115.

[15] Karaoğlu, S. (2014). Türkçe Çevrimiçi Derlemler Üzerine. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (1), 181-188.

[16] Kaufman, B. D. (2014). Learning an unproductive process: Turkish emphatic reduplication. Unpublished Master’s Thesis. University of California, Santa Cruz.

[17] Khakimov, B., Salimov, F. and Ramazanova, D. (2015). Building dialectological corpora for Turkic languages: Mishar dialect of Tatar. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 198, 218-225.

[18] Kolukısa, A. A. (2013). Tarihsel Bakış Açısıyla Sözlük –Türkiye’deki Japonca Örneği-. Dil Dergisi, 159, 28-47.

[19] Makhambetov, O., Makazhanov, A., Yessenbayev, z., Matkarimov, B., Sabyrgaliyev, I. and Sharafudinov, A. (2013). Assembling the Kazakh Language Corpus. In proceedings of the 2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp. 1022-1031.

[20] Oflazer, K. (2014). Turkish and its challenges for language processing. Invited paper, LREC 2012. Istanbul, Turkey.

[21] Ölker, G. (2012). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (1945-1950 arası). Dil Araştırmaları, 11, 222-226.

[22] Öztürk, S., Sankur, B., Güngör, T. and Yılmaz, M. B. (2014). Türkçe Etiketli Metin Derlemi. In Proceedings of the 22nd Signal Processing and Communcations Applications Conference (SIU 2014), pp. 1395-1398.

[23] Raman, İ., Raman, E. and Mertan, B. (2014). A standardized set of 260 pictures for Turkish: Norms of name and image agreement, age of acquisition, visual complexity, and conceptual familiarity. Behavior Research Methods, 46 (2), 588-595.

[24] Sebzecioğlu, T. (2013). Anlık Oluşum ve Türkçe Anlık Sözcüklerin Oluşum Süreçleri Üzerine Bir Betimleme. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 10 (1), 17-47.

[25] Shemshurenko, O. V. and Shafigullina, L. Sh. (2015). Politically Correct Euphemisms in Mass Media (Based on American and Turkish Online Periodicals of the Beginning of the 21st Century). Journal of Sustainable Development, 8 (5), 128-135.

[26] Stachowski, K. (2013). Turkic C-type reduplications. Unpublished doctoral dissertation. Uniwersytet Śląski.

[27] Suleymanov, D., Nevzorova, O., Gatiattullin, A., Gilmullin, R. and Khakimov, B. (2013). National Corpus of the Tatar Language “Tugan Tel”: Grammatical Annotation and Implementation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 95, 68-74.

[28] Şahin Kamişli, G., Mengü, G., Bayramoğlu, İ. ve Kemaloğlu, Y. K. (2015). Konuşma Odyometrisi ve Çocuklar için Kelime Listeleri Geliştirilmesi Üzerine Bir Derleme. Türkiye Klinikleri J.E.N.T.-Special Topics, 8 (2), 13-25.

[29] Tüysüz, M. A. A. and Güvenoğlu, E. (2014). Türkçe için Karşılaştırmalı bir Kelime Anlamı Belirginleştirme Uygulaması. 16. Akademik Bilişim Konferansı.

[30] Yılmaz, O. (2013). Tag-based Semantic Website Recommendation for Turkish Language. International Journal of Scientific and Engineering Research, 4 (3), 1-7.