TUD v2-Sözcük ve Doküman Sayıları
Sorgu Arayüzü
Derlem Hakkında
Yayınlar
Hakkımızda

Yayın Ekle

* ile işaretli alanlar zorunludur.
 
 
 
 
 
 
 

You havecharacters left.
 

Lütfen aşağıdaki güvenlik kodunu girin:
...

 

AÇIKLAMALAR

1. Yazar Girişi < Soyad (virgül) Ad (nokta) Soyad (virgül) Ad ...> şeklinde yapılmalıdır.

2. Yalnızca basılmış ya da sunulmuş yayınlar eklenebilmektedir.

3. Yayın Başlığı sözcüklerin ilk harfi büyük olacak şekilde girilmelidir.

4. Diğer Bilgiler bölümünde (virgülle ayrılmış biçimde)

Kitaplar için; yayınevi ve yayın yeri

Makaleler için; dergi adı, sayısı, sayfa numaraları

Kitap Bölümleri için; Kitap adı, derleyen(ler), sayfa numaraları

Tezler için; Tez türü (yüksek lisans, doktora), anabilim dalı ve üniversite adı

Bildiriler için; Kurultay, konferans adı ve Bildiri Kitabı sayfa numaraları

girilmelidir.

5. Web sayfası bölümünde yazar kişisel sayfası ya da yayın künyesini içeren web sayfası girilebilir.

6. Kısa Özet bölümünde TUD'dan çalışmanın hangi aşamaları ve bölümlerinde, nasıl yararlanıldığı özetlenebilir.

7. Dosya Ekle bölümünde yayın ya da ilgili dosyalar .pdf biçiminde eklenebilir.